فرم درخواست ساخت المان شهید

  • Step 1
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4المان شماره یک

المان شماره دو

المان شماره سه

المان شماره چهار

المان شماره پنج

المان شماره شش

المان شماره هفت

 صحت اطلاعات فوق مورد تائید خانواده شهید می باشد
 لازم به ذکر است نظافت و بروز رسانی محتویات مربوط به شهید در المان مذکور بعهده خانواده محترم می باشد.
ضمن تشکر از ثبت اطلاعات خواهشمند است در صورت اطمینان از صحت و کامل بودن اطلاعات مندرج ثبت نهایی فرم را انجام دهید . در ادامه همکاران ما با شما تماس خواهد گرفت.
با تشکر
-- سازمان فردوس های شهرداری مشهد سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد
فرهنگسرای سردار شهید قاسم سلیمانی