سامانه رویدادهای فرهنگی

رنگ آمیزی المانهای قدیمی

رنگ آمیزی المانهای قدیمی
در راستای استقبال از بهار وآذین بندی شهر وایجاد چهره زیبا برای شهر تعداد30عدد از المانهای نوروزی سال گذشته مرمت ورنگ آمیزی گردید.


برچسب ها: ,   ,   ,  


موارد بیشتر

گالری تصاویر
آخرین رویدادهایی که مشاهده کرده اید.

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد شهرداری مشهد 051-37429200 etefaq[.]ir[@]gmail[.]com

پرسشنامه سهم ورزش در زندگی همکاران