سامانه سنجش

رفتار شهروندی


عنوان پروژه

طراحی، تولید محتوا، و اجرای سامانه سنجش قضاوتها، انتظارات، و رفتارهای شهروندی (استخراج خلاءهای رفتار شهروندی)

تعریف پروژه

سامانه سنجش قضاوتها، انتظارات، و رفتارهای شهروندی، یک سامانه آنلاین است که زمینه سنجش قضاوتها، انتظارات، و رفتارهای شهروندی را در قالب اضلاع سه گانه یک مثلث واحد برای هر کدام از شهروندان مشهد فراهم می کند تا بدین وسیله، آنها را با خلاءهایی که در زمینه رفتارهای مناسب شهروندی در وجود آنها هستند آشنا نماید. منظور از خلاء رفتار شهروندی این است که در چه زمینه ها و موضوعاتی، بین 1. قضاوت ما در زمینه درستی یا نادرستی یک رفتار مشخص، 2. رفتار خود ما در آن زمینه، و 3. انتظارات ما از سایر شهروندان در آن زمینه مشخص، همگرایی و تطابق وجود ندارد. هر چقدر که بین این سه ضلع مثلث زیر تطابق و همگرایی کمتری وجود داشته باشد، خلاء رفتار شهروندی از شدت بیشتری برخوردار می شود. میزان این خلاء، نشانه منفی و ناهنجاری از میزان تعهد زبانی و عملی ما در زمینه رعایت رفتارهای شهروندی در زمینه موضوعات مختلف می باشد.

داستان

ویژه کودکان و نوجوانان


عنوان پروژه

این فایل به منظور آگاه سازی افراد و تیم های متخصص و مرتبط با پروژه فوق الاشاره تنظیم شده است تا به آنها برای ارائه پروپوزال به منظور اجرای این پروژه کمک کند. این RFP مشتمل بر بخشهای مختلفی می باشد که در شکل زیر دیده می شود.

تعریف پروژه

داستان سرایی، یکی از ابزار مهم در تغییر دادن رفتار و بینش انسان ها می باشد که می تواند به صورت غیرمستقیم، ظرفیت های فکری و عملی آنها را تحت تاثیر خود قراردهد. این داستان ها بویژه برای گروه سنی کودکان و نوجوانان می تواند ابزاری سودمند در انتقال مفاهیم رفتار شهروندی باشد.

چرخش نقش

توسعه رفتار شهروندی


عنوان پروژه

طراحی و اجرای «سامانه چرخش نقش» برای توسعه رفتار شهروندی

تعریف پروژه

چرخش نقش ، بدین معنا است که فردی خود را در نقش فرد دیگری تصور کند و سپس درباره موضوعی خاص قضاوت کند. در چنین حالتی، از وی انتظار می رود که منصفانه تر و بر اساس آنچه خودش از دیگران در شرایط مشابه انتظار دارد، قضاوت و رفتار کند. این چرخش نقش، بر اساس قاعده «هر آن چه برای خود می پسندی، برای دیگران نیز بپسند» بنا و استوار شده است و به افراد کمک می کند تا با دیدن خود در نقش دیگران، از زاویه نگاه آنها و خود به صورت مشترک به موضوع نگاه کنند. این نگاه متفاوت به رفتارهای خود داشتن، می تواند زمینه ساز خوبی برای تغییر رفتار افراد باشد و به آنها کمک کند تا هر آنچه را که برای خود می پسندند برای دیگران نیز بپسندند. بر اساس این قاعده، سامانه حاضر تلاش خواهد داشت تا زمینه لازم را برای جایگزینی افراد در نقش های مختلف فراهم کند و سپس نظر آنها را درباره یک رفتار شهروندی خاص در آن موضوع جویا شود.

کاریکاتور و کاریکلماتور

عنوان پروژه

طراحی کاریکاتورنامه و کاریکلماتورنامه با موضوعات توسعه رفتار شهروندی

تعریف پروژه

کاریکاتور و کاریکلماتور، ابزار موثری برای انتقال پیام به اقشار مختلف جامعه می باشند. گاهی اوقات، تاثیری که این ابزار در انتقال پیام های مورد نظر خود در لفافه ای از طنز و سرگرمی دارند، رسانه های جدی دیگر نمی توانند داشته باشند. در این طرح؛ گروهی از هنرمندانی که در زمینه کاریکاتور و کاریکلماتور مطرح و توانا می باشند دعوت به همکاری شده و تعدادی از موضوعات رفتار شهروندی که در بخش پیشین احصا شده اند به آنها داده خواهد شد و از آنها خواسته خواهد شد که بر اساس آن موضوعات، آثار هنری خود را در زمینه رفتار شهروندی خلق نمایند.

بازی های رایانه ای

عنوان پروژه

طراحی و اجرای یک بازی رایانه ای برای توسعه رفتار شهروندی

تعریف پروژه

این بازی می توانند در راستای شبیه سازی برخی از رفتارهای شهروندی واقعی مردم در طی زندگی روزمره شان باشند و بدین وسیله به آنها کمک کنند تا در یک فضای بازی وار و تفریحی، تمرین برخورداری از رفتارهای درست شهروندی را کرده و خود را برای انجام این رفتارهای درست در زندگی واقعی آماده کنند.پازل ویژه کودکان

عنوان پروژه

طراحی پازل هایی برای آشنایی کودکان و نوجوانان با مضامین توسعه رفتار شهروندی

تعریف پروژه

مبنای این پروژه این است که پازل های متنوع و مختلف که مورد پسند ذائقه ها و سلیقه های متفاوت باشند، توسط طراحان مختلف در زمینه رفتارهای شهروندی طراحی شوند. این تنوع در طراحان می تواند ذائقه ها و سلیقه های مختلفی را در تنظیم و طراحی پازل ها دخیل نماید و در نتیجه، این تنوع در سلیقه های طراحان، می تواند تنوع در سلیقه ها و ذائقه های مخاطبان را نیز پوشش دهد و محدوده گسترده تری از آنها را در گروه های سنی مختلف پوشش دهد.

سامانه پرسشگری

عنوان پروژه

طراحی و اجرای سامانه پرسشگری رفتار شهروندی

تعریف پروژه

این سامانه در صدد است تا بستری برای خلق و به اشتراک گذاری و نهایتا پاسخ دادن به پرسشهای شهروندان در زمینه های مختلف مرتبط با رفتار شهروندی را فراهم نماید.

فلش کارت

عنوان پروژه

طراحی و اجرای فلش کارتهای رفتار شهروندی

تعریف پروژه

از این پروژه مجموعا انتظار می رود که پنجاه مجموعه فلش کارت های رفتار شهروندی و نیز یک سامانه جامع آنلاین برای عرضه فناورانه همین فلش کارتهای رفتار شهروندی را تولید و عرضه نماید. بر این اساس، نتایج مورد انتظار از این پروژه را می توان به دو دسته نتایج کمی و کیفی تقسیم کرد

ویکی شهروند

عنوان پروژه

طراحی و اجرای ویکی شهروند (تولید محتوای توده ای در زمینه رفتار شهروندی)

تعریف پروژه

ویکی شهروند، یک وبسایت و نیز یک نرم افزار است که باید از حداقل هفت بخش برخوردار باشد: ورودگر اطلاعات، ویرایشگر اطلاعات، لینک کننده اطلاعات، جستجوگر اطلاعات، همرسان اطلاعات، نقشه اطلاعات، و گزارشگر اطلاعات.

ارتقا شایستگی

عنوان پروژه

راحی، تولید محتوا و اجرای سامانه سنجش ارتقا شایستگی های شهروندی

تعریف پروژه

اسامانه سنجش و ارتقای شایستگیهای شهروندی، یک سامانه آنلاین است که زمینه سنجش و ارتقای تعداد مشخصی از شایستگی های شهروندی را برای شهروندان مشهد فراهم می کند.

معرفی کامل

توضيحات اينجا


سازمان فرهنگی اجتماعی

ما اينجا هستيم!

مشهد
37429200
سازمان فرهنگی اجتماعی

ارسال پيام به ما

مكان در نقشه

تماس

توضيحات اينجا


سازمان فرهنگی اجتماعی

ما اينجا هستيم!

مشهد
37429200
سازمان فرهنگی اجتماعی

ارسال پيام به ما

مكان در نقشه

×